Calendari Festes Mòbils

El Calendari Cristià, pel qual es regeixen la majoria dels països d’Europa, Amèrica i Oceania, és un calendari solar de 365 dies anuals i, amb una correcció d’un dia afegit cada quatre anys.

Però el Calendari Cristià, hereu del calendari hebreu o jueu, que és un calendari lunisolar, mixt, té els dos punts àlgids de celebracióla Pasqua, que és bassa en el càlcul de la pasqua jueva, i l’Advent, comptat per les setmanes que precedeixen a la data fix de Nadal.

El Calendari Cristià es regeix segons les regles aprovades en el Concili de Nicea de l’any 325 per a determinar el diumenge de Pasqua de Resurrecció que haurà de celebrar-se sempre el diumenge següent al pleniluni, la lluna plena, posterior al 20 de març, data que es considera que comença la primavera i sempre comptant en hora solar, mai en la moderna hora oficial.

Així, el diumenge de Pasqua de Resurrecció pot oscil·lar entre el 22 de març, com a més baix, i el 25 d’abril, com a més alt.

Per als propers anys oferim aquest quadre, amb el càlcul fet de la lluna plena.

En la primera columna consignem l’any, en la segona la data calculada del Dimecres de Cendra, la tercera la del Diumenge de Rams ila Quartai darrera, la que correspon al Diumenge de Pasqua de Resurrecció, també anomenat de Pasqua Florida. Desprès d’aquest càlcul desgranarem una taula per a poder, coneixent una dada, efectuar totes el càlcul de totes les festes de l’any, inclús les dels dies entre setmana dependents del Calendari Solar.

Any      Cendra  Rams    Pasqua
2012 22.II 1.IV 8.IV
2013 13.II 24.III 31.III
2014 5.III 13.IV 20.IV
2015 18.II 29.III 5.IV
2016 10.II 20.III 27.IV
2017 1.III 9.IV 16.IV
2018 14.II 25.III 1.IV
2019 6.III 14.IV 21.IV
2020 26.II 5.IV 12.IV
2021 17.II 28.III 4.IV
2022 2.III 10.IV 17.IV
2023 22.II 2.IV 9.IV
2024 14.IV 24.III 31.III
2025 5.III 13.IV 20.IV
2026 18.II 29.III 5.IV.

Taula Càlcul Festes Mòbil

*1 de gener. Cap d’any
*6 de gener, Epifania.
*Primer diumenge desprès de l’Epifania, El Baptisme de Jesús.
*Segon diumenge desprès de l’Epifania, II diumenge del Temps Ordinari, o de Durant l’Any i així successivament.
* Dijous Gras. Dijous abans del Dimecres de Cendra o set dijous abans de Dijous Sant. (Entre el 29 de gener i el 4 de març)
* Diumenge de Carnestoltes. Diumenge abans de Dimecres de Cendra o Set diumenges abans de Pasqua (Entre el dia 1 de febrer i el 7 de març)
*Dimecres de Cendra, calculat sobre les taules, iniciala Quaresmaset dimecres abans de Pasqua (Entre el 4 de febrer i el 10 de març)
*I Diumenge de Quaresma, sis diumenges abans de Pasqua.
*II Diumenge de Quaresma, cinc diumenges abans de Pasqua.
*III Diumenge de Quaresma, quatre diumenges abans de Pasqua.
*IV Diumenge de Quaresma, tres diumenges abans de Pasqua.
*V Diumenge de Quaresma, dos diumenges abans de Pasqua.
*Diumenge de Rams dela Passiódel Senyor, el diumenge anterior ala Pasqua(Entre el 15 de març i el 18 d’abril).
*Dijous Sant, el dijous anterior ala Pasqua, en el qual acabala Quaresma,  (Entre el 19 de març i el 22 d’abril).
*Divendres Sant, el divendres anterior ala Pasqua(Entre el 20 de març i el 23 d’abril)
*Diumenge de Pasqua de Resurrecció (Segons explicació donada del Pleniluni de primavera, veure taula) (Entre el 23 de març i el 26 d’abril)
*Dilluns de Pasqua i Mare de Déu de l’Alegria, dilluns immediat ala Pasqua.
*II Diumenge de Pasqua o Octava de Pasqua,La Divina Misericòrdia.Diumenge següent a Pasqua.
*III Diumenge de Pasqua, dos diumenges desprès de Pasqua.
*IV Diumenge de Pasqua, o El Bon Pastor iLa Divina Pastora.Tres diumenges desprès de Pasqua.
*V i VI diumenges de Pasqua, els consecutius.
*Dijous de l’Ascensió: Sisè dijous desprès de Pasqua (entre el 30 d’abril i el 3 de juny), que avui oficialment es celebra a l’Estat Espanyol el diumenge.
*Pasqua de Pentecosta. Avui el diumenge següent al que es celebra l’Ascensió, deu dies desprès del dijous de l’Ascensió.
*Dilluns de Pasqua de Pentecosta o Granada,  Setè dilluns desprès de Pasqua de Resurrecció (Entre el dia 11 de maig i el 14 de juny).
*La Santíssima Trinitat, diumenge següent a Pentecosta i vuit desprès de Resurrecció.
*Dijous de Corpus Christie,  el novè desprès de Pasqua de Resurrecció (Entre el 21 de maig i el 24 de juny)
*Diumenge de Corpus (El Corpus a l’estat espanyol, per contra de la resta de contrades, és una altra festa que l’església accedí a traslladar-la al Diumenge següent), deu diumenges desprès de Resurrecció (Entre el 24 de maig i el 27 de juny)

Segueix ara el Temps Ordinari, recuperant-se l’ordinal de Setmana o Diumenge de Durant l’Any, que li correspondria de no haver-se celebrat el Cicle Pasqual.

*Mare de Déu dels Desamparats. Primer dissabte de maig
*Mare de Déu dela FontdeLa Salut. Penúltimdiumenge d’agost
*Mare de Déu del Far. Darrer diumenge d’agost.
*Mare de Déu dela Cinta. Primerdissabte de setembre.
*Mare de Déu del Remei, segon diumenge d’octubre.
*Mare de Déu dela Bonanova, tercer diumenge d’octubre.
*Solemnitat de Crist Rei (Acabament de l’any litúrgic). Cinc diumenges abans de Nadal (Entre el 20 de novembre, en cas de que Nadal s’escaigui en Diumenge, o el 27 si Nadal s’escau en dilluns)
*I Diumenge d’Advent. Quatre diumenges abans de Nadal.
*II Diumenge d’Advent. Tres diumenges abans de Nadal.
*III Diumenge d’Advent. Dos diumenges abans de Nadal.
*IV Diumenge d’Advent. Diumenge anterior a Nadal.
*La Sagrada Família, Diumenge dela Octavade Nadal.

Comments are closed.