Juny

1.- Santa Laura, verge i Dia internacional dels nens víctimes d’agressions.
2.- Quatre Sants Màrtirs de Girona.
3.- Santa Clotilde, reina dels francs.
4.- Sant Francesc Caracciolo, fundador dels caracciolins.
5.- Sant Bonifaci, bisbe i Dia del medi ambient.
6.- Sant Robert, abat cistercenc, Dia mundial del trasplantat.
7.- Sant Norbert, bisbe i fundador dels premostratencs.
8.- Santa Cal·liope, màrtir grega venerada a Lerma (Burgos).
9.- Sant Efrem de Nísibe (Síria), diaca i doctor de l’església.
10.- Sant Asteri, bisbe de Petra.
11.- Santa Maria Rosa Molas i Vallbé, fundadora de les Germanes de Nostra Senyora dela Consolació.
12.- Sant Onofre, també anomenat Nofre, anacoreta.
13.- Sant Antoni de Padova, franciscà nat a Lisboa.
14.- Sant Eliseu, profeta i Dia mundial del donant de sang.
15.- Santa Maria Miquela del Santíssim Sagrament i Dia Mundial per la conscienciació del maltractament als vells.
16.- Sant Ferriol o Ferruxi, prevere i màrtir.
17.- Sant Reineri, confessor i Dia mundial contra la desertificació i la sequera.
18.- Santa Marina, verge i màrtir.
19.- Sants Gervasi i Pròtasi, germans màrtirs.
20.- Santa Florentina, verge i Elia, abadessa, Dia mundial del refugiat.
21.- Sant Ramon de Roda, bisbe i Sant Lluís Gonzaga; Dia mundial contra l’esclerosi lateral amiotròfica.
22.- Sant Paulí de Nola, bisbe.
23.- Sant Jacob, patriarca bíblic.
24.- Nativitat de Sant Joan Baptista i Diada Nacional dels Països Catalans.
25.- Sant Guillem de Vercelli, ermità.
26.- Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, fundador de l’Opus Dei, Dia internacional de lluita contra l’ús indegut i tràfic de drogues i Dia internacional recolzament a les víctimes de la tortura.
27.- Mare de Déu del Perpetu Socors.
28.- Sant Irineu de Lió, bisbe d’Esmirna.
29.- Sant Pere i Sant Pau, apòstols, i Dia internacional contra l’esclerodèrmia.
30.- Els primers Sants Màrtirs de l’Església Romana.

Comments are closed.