El 5 de maig el jesuïta James Martin, que es dedica a la pastoral amb persones LGBT, va enviar una nota al Papa en la qual li preguntava si estaria disposat a respondre algunes de les qüestions que solen fer els catòlics LGBT.

Uns dies després va rebre una nota manuscrita en espanyol amb les respostes. El resultat va ser una petita entrevista que publica la web Outreach, la pàgina creada pel P. Martin.

Què és el més important que les persones LGBT necessiten saber sobre Déu?

Déu és Pare i no renega de cap dels seus fills. I “l’estil” de Déu és “proximitat, misericòrdia i tendresa”. Al llarg d’aquest camí trobaran Déu.

Què li agradaria que sabessin les persones LGBT sobre l’Església?

M’agradaria que llegissin el llibre dels Fets dels Apòstols. Allà trobaran la imatge de l’Església viva.

Què podria dir-li a un catòlic LGBT que ha experimentat el rebuig de l’Església?

Voldria que ho reconeguessin no com “el rebuig de l’Església”, sinó com el de “persones en l’Església”. L’Església és una mare i convoca tots els seus fills. Prenguem com a exemple la paràbola dels convidats al banquet: “Els justos, els pecadors, els rics i els pobres, etc.” (Mateu 22,1-15; Lluc 14,15-24). Una Església “selectiva” de “pura sang” no és la Santa Mare Església, sinó més aviat una secta.

Carta amb les respostes manuscrites del papa Francesc.

El juliol de l’any passat Francesc va enviar al P. Martin una carta amb motiu del seminari web Outreach 2021, en la qual afirmava que Déu “s’apropa amb amor a cadascun dels seus fills, a tots i cadascun. El seu cor està obert a tots i cadascun. Ell és Pare”.

Pensant en la seva tasca pastoral, el Papa li deia: “Veig que contínuament mires d’imitar l’estil de Déu. Ets un sacerdot per a tots i totes, com Déu és Pare de tots i totes. Prego per tu perquè puguis continuar d’aquesta manera, sent proper, compassiu i amb molta tendresa.”

El Pontífex finalitzava la carta pregant “pels teus ‘parroquians’, per tots aquells que el Senyor ha posat el teu costat perquè en tinguis cura, els protegeixis i els facis créixer en l’amor de nostre Senyor Jesucrist”.