En el res del Regina caeli d’aquest diumenge, Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, el Papa ha comentat l’evangeli del bon pastor. El Pontífex ha comentat tres verbs, “escoltar, conèixer i seguir”, destacant que “la iniciativa sempre ve del Senyor, tot parteix de la seva gràcia: és Ell qui ens crida a la comunió amb Ell. Però aquesta comunió neix si nosaltres ens obrim a l’escolta”.

Segons Francesc, l’escolta passa per la disponibilitat, la docilitat i el temps dedicat al diàleg i ha alertat sobre el perill d’anar amb presses. Per això, ha preguntat si som fills de l’escolta, si trobem temps per a la Paraula de Déu, si donem espai i atenció als germans i germanes.

“Qui escolta els altres també escolta al Senyor, i a l’inrevés. I experimenta una cosa molt bonica, és a dir, que el Senyor mateix ens escolta: ens escolta quan li resem, quan confiem en Ell, quan l’invoquem”

El Papa ha explicat que escoltar Jesús és el camí per descobrir que Ell ens coneix. El bon pastor coneix les seves ovelles, “conèixer en sentit bíblic vol dir estimar. Vol dir que el Senyor, mentre ‘ens llegeix per dins’, ens estima”.

Així, Francesc ha animat a tenir una escolta atenta del Senyor, per tal de tenir amb Ell una relació personal i que no sigui freda.

“Jesús busca una amistat càlida, una confidència, una intimitat. Vol donar-nos un coneixement nou i meravellós: el de saber-nos estimats sempre per Ell i, per tant, mai deixats sols a nosaltres mateixos”

Especialment, el Papa ha subratllat que aquest amor el sentim en els moments de patiment, en les fatigues, en les crisis, en situacions de dificultat.

Pel que fa a l’últim verb, “seguir”, el Pontífex ha dit que qui segueix Crist “va on és Ell, en el mateix camí, en la mateixa direcció. Va a cercar qui està perdut, s’interessa per qui és lluny, es pren seriosament les situacions de qui pateix, sap plorar amb qui plora, dona la mà al proïsme, se’l carrega a collibè”.

Beata Maria Agostina Rivas

Després del res, el Papa ha reconegut el testimoni de la religiosa Maria Agostina Rivas, beata de l’Amazònia peruana, assassinada per odi a la fe el 1990: “Aquesta heroica missionera, tot i saber que arriscava la vida, va romandre sempre al costat dels pobres, especialment de les dones indígenes i camperoles, donant testimoni de l’Evangeli de la justícia i de la pau”.

En el diumenge del bon pastor, Francesc ha animat a dir “sí” a la crida del Senyor, “a imitar-lo per descobrir-hi l’alegria de donar la vida, de servir l’Evangeli amb alegria i entusiasme”.

El Papa també ha expressat la seva proximitat a les famílies de les víctimes de l’explosió a un hotel a Cuba i ha renovat la seva crida a resar el Rosari cada dia de maig “pels patiments i llàgrimes del poble ucraïnès. Preguem pels dirigents de les nacions, perquè no perdin ‘l’olfacte del poble’ que vol la pau i que sap que les armes mai no la portaran”.

Finalment, ha saludat les mares que a molts països celebraven ahir el Dia de la Mare.

“Recordem les nostres mares amb estimació, aplaudim les mares, fins i tot les que ja no estan amb nosaltres aquí a baix, però que viuen als nostres cors. Per a totes les mares és la nostra pregària, el nostre afecte i la nostra felicitació”