Vespres

Dia d'emissió: Cada dia
Horari: de 18.45h a 19.20h
Tipus de programa: Religiós

Descripció: Les vespres se celebren en fer-se fosc i quan el dia mor a fi de donar gràcies per tot el que hem rebut o que hem fet rectament. Un dels himnes de vespres comença dient: «El sol baixa, ve la nit, lloem Crist que sempre és dia, que ell infongui en el nostre pit, la claror de l’alegria.» A les vespres es resen dos salms o dos fragments d’un salm més llarg, i un càntic extret de les Cartes dels Apòstols o de l’Apocalipsi. És també l’hora del Magníficat, del càntic agraït de Maria per les meravelles que Déu ha obrat en ella. Ens unim a aquesta lloança tot agraint els beneficis de la jornada.

Direcció:
Redacció:
Presentació: Monjos de Sta. Ma. de Montserrat

Email: oients@radioestel.cat
Web: www.abadiamontserrat.net/

Facebook:
Twitter: