Vaig tenir l’ocasió de conèixer l’aleshores mossèn Francesc quan ell era rector de Sant Esteve de Granollers. Jo vaig arribar-hi l’any 2006 com a seminarista de l’etapa pastoral. Vaig descobrir en ell un autèntic pastor, un home de gran capacitat de treball, dedicat a les persones i a totes les responsabilitats que li eren encomanades, des de les més importants fins a les més senzilles i quotidianes. En els meus primers temps de capellà, recordo arribar a l’església a celebrar la primera missa del matí i ell ja hi era feia estona resant assegut en un banc.

He après moltíssimes coses d’ell i avui només puc dir: “Gràcies, Mn. Francesc, bisbe Francesc! Vas ser un bon mestre per a mi, i sobretot gràcies pel bé que has fet a l’Església. Al cel ens puguem tornar a veure!”