CULTURA 
S’ha iniciat el procés de restauració de la imatge de la Mare de Déu de la Mercè
S’instal·larà al cambril de la basílica barcelonina una rèplica de la talla
MAC 07/10/2021

El 5 d’octubre, la talla de fusta policromada i daurada de la Mare de Déu de la Mercè va deixar provisionalment la seva ubicació habitual, el cambril situat a l’absis de la basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, per entrar als laboratoris del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).

Durant el procés de restauració, s’instal·larà al cambril de la basílica barcelonina una rèplica d’aquesta escultura que va fer l’escultor Josep Barbero a la segona meitat del segle XX.

L’escultura de la Mare de Déu de la Mercè és una talla de fusta policromada i daurada, d’època gòtica, l’autoria de la qual s’atribueix a Pere Moragues, escultor, arquitecte i orfebre barceloní. Més enllà del seu valor artístic, la imatge forma part del patrimoni religiós i cultural del país.

A partir de l’examen de l’obra, s’han observat fissures, aixecaments, pèrdues, zones amb desgasts i zones erosionades de les capes de preparació i pictòrica de la peça. Això és producte, bàsicament, dels moviments de dilatació i contracció de la fusta, de l’acció puntual d’insectes xilòfags, del pas del temps i de la manipulació de la peça. A més, la superfície pictòrica es troba coberta per un vernís oxidat i una capa de pols i brutícia ambiental.

«L’estat de conservació de la talla de la Mare de Déu de la Mercè es pot considerar entre regular i dolent. Regular pel que fa a l’estat de conservació del suport de fusta i dolent a nivell puntual de capes de preparació i policromia», expliquen des del CRBMC.

Els experts proposen una actuació de conservació i restauració de la talla policromada de la Mare de Déu de la Mercè que es durà a terme en dues fases.

La part més important de la primera etapa és l’estudi tecnicocientífic, on es determinarà la naturalesa dels productes afegits en intervencions anteriors i els productes d’alteració i/o d’envelliment. A més, es farà la fixació definitiva dels aixecaments de capa de preparació i pictòrica, l’estabilització de les fissures, la neteja superficial i les proves de neteja i de remoció de vernissos, seguint el protocol del CRBMC.

A la segona fase, que tindrà lloc l’any 2022, es procedirà a la restauració de la imatge i es retornarà la talla a la basílica.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET