La darrera visita que fem a Tàrrega ens du fins a la popular ermita de Sant Eloi, on Josep Minguell també hi té obra pictòri ca. Ens hi acompanya Jaume Aligué, president de l’Associació dels Amics de l’Arbre, entitat que des de fa més de cent anys vetlla per l’ermita i, en general, per la reforestació i manteniment del conjunt de la serra de Sant Eloi.

“El fons dels frescos evoca la creació, amb la nit i el dia, els arbres del paradís i diversos ocells”, relata Eduard Brufau.