En façanes, altars, retaules i pintures d’esglésies, santuaris i catedrals de tot el món, la iconografia sacra ha estat sempre un gran llibre de religió…