'Un nou llindar' amb el bisbe Sebastià Taltavull: "Referents fiables"

Necessitemmodels,necessitem créixer amb referents fiables,l’Església no pot viure sense sants.Vet aquí els models de referència. Què seria de la comunitat cristiana sensereconèixer en ella els qui s’han adherit a Crist i han fet de la seva vida unaplena identificació amb ell? Què seriade l’Església sense els seus testimonis?

Si vols seguir llegint l’article del bisbe Sebastià Taltavull, clica aquí