El proper any litúrgic entrarà en vigor la tercera edició del Missal Romà en català. El primer diumenge d’Advent, doncs, les nostres assemblees litúrgiques es regiran per aquesta nova edició per tal de celebrar l’Eucaristia. El Missal recull les paraules i els gestos que ens ha transmès la Tradició de l’Església.

Tractant-se de l’Eucaristia, l’Església ha tingut sempre especial cura dels textos destinats a la seva celebració. Les pregàries que s’hi recullen són resultat de segles d’elaboració continuada, com si es tractés d’una obra esculpida en marbre. La manera de pregar de les generacions anteriors (Lex orandi) ens aporta la riquesa dels textos que avui arriben a nosaltres per celebrar la fe de l’Església. Es tracta d’una cadena de pregàries que es van incorporant a la vivència de la fe per expressar cada vegada de manera més eloqüent el contingut dels misteris que creiem.

El Missal no és només un llibre per als preveres, que celebren l’Eucaristia, sinó que és un llibre per a tots els batejats. En efecte, el Missal ens ajuda a familiaritzar-nos amb les parts i els continguts de la celebració. El cristià podrà constatar la riquesa de pregàries, prefacis, misses votives, etc., que es recullen com a expressió de la fe catòlica. El fidel pot atansar-se a tota aquesta riquesa de la tradició litúrgica i resar amb les pregàries que, com perles precioses, l’Església ha anat seleccionant per a una millor expressió de la fe.

El Concili Vaticà II ens recorda que el prevere celebrant no pot afegir ni treure res al que està establert als llibres litúrgics. El que diu el Missal és normatiu i no pot ser objecte de modificacions. Atenent la riquesa i l’elaboració progressiva dels textos que s’hi inclouen, queda clar que es tracta d’un text que cal pronunciar i pregar amb veneració. El llibre físic del Missal, en la seva edició bellament editada, no pot substituir-se per fotocòpies o per la versió digital en un iPad. El llibre, en la seva relació amb la Paraula, té una importància cabdal en el simbolisme litúrgic.

El papa Benet XVI ens recorda que la celebració de l’Eucaristia no consisteix en novetats simpàtiques o originals. Més aviat es tracta d’un ritual solemne, que, repetició rere repetició, ens va endinsant en el misteri que preguem per tal que aquest configuri tota la nostra vida. La fidelitat a l’Església passa també per la fidelitat als llibres litúrgics.