El P. Pérennès té un bon coneixement del món musulmà.
EDITORIAL 
La cultura de l’encontre
Mn. Miquel Ramón Fuentes, director 28/09/2021

A l’octubre es compleix el primer any de la publicació de la carta encíclica Fratelli tutti, on el papa Francesc proposa la cultura de l’encontre com a comú denominador per a l’entesa entre diferents. Sortir cap a l’altre, cap a la necessitat del proïsme, és una de les maneres que tenim de trobar Crist (cf. Mt 25). Si tots hem estat creats a imatge i semblança de Déu, podem entreveure Crist en la vida i circumstàncies de l’altre. Per tant, la raó per acollir l’altre té una motivació teològica, ja que la carn del proïsme és el lloc privilegiat on el Senyor es fa present.

Francesc proposa un mètode que és vàlid per a tota mena de trobades i situacions. Tothom pot reconèixer que la presència de l’altre és un desafiament a la meva llibertat. L’altre no em deixa indiferent i requereix de mi una resposta, una presa de decisions, una postura d’acollida o de rebuig. Com defensa el pensament personalista, l’altre se m’imposa i no puc fer veure que no hi és. Qualsevol altre element de la realitat no genera en nosaltres l’atenció i la tensió que suposa deixar-se interpel·lar pel rostre humà de qui tinc davant.

El P. Jean Jacques Pérennès, director de l’Escola Bíblica i Arqueològica Francesa de Jerusalem, té una gran experiència en territoris on conviuen cristians, musulmans i jueus. Si bé el diàleg en àmbit teològic no és senzill i requereix temps i comprensió mútua, la vida diària i el fet de tenir fe són llocs de trobada fàcilment reconeixibles per totes les parts. En la tradició cristiana tenim les figures de sant Francesc d’Assís i de Carles de Foucauld (que serà canonitzat en breu). Aquests dos sants ens ajuden a comprendre que el diàleg requereix temps i que no hem de posar-hi terminis. Tampoc no es pot avançar en el diàleg diluint la pròpia identitat, sinó que cal tenir molt clara la postura de l’altre perquè hi hagi una veritable trobada, sense adulterar la nostra fe ni la dels que tenim davant.

Potser és un bon moment per treure la pols a l’encíclica Evangelii nuntiandi, de sant Pau VI, on se’ns parla sobre com comunicar l’Evangeli tenint en compte la realitat que viu l’altre. Sortir a l’encontre de l’altre significa reconèixer-lo com a germà per poder fer-lo partícip de la salvació de Jesucrist. La fraternitat, per ella mateixa, és insuficient. Necessitem que el Pare de tots ens rescati amb l’anunci de la seva Paraula feta carn.

  El Rosari   Cant de la Salve
  Laudes   Vespres
  Completes   Missa Catedral
  Missa Montserrat
Urgell Solsona Vic Lleida Tortosa Tarragona San Feliu de Llobregat Terrassa Barcelona Girona
  INTRANET