Els cristians sabem que la caritat, quan és l’expressió de com Jesús estima, esdevé amor sòlid, esdevé solidaritat. Citant Deus caritas est, hem de dir…