Aquest conegut prevere tortosí, com a rector de diverses parròquies va veure les necessitats dels seminaristes que passaven dificultats econòmiques. Per tal d’ajudar-los el beat…

Un dels teòlegs més grans de la història de l’Església, sant Tomàs d’Aquino va entrar als dominics i ben aviat va destacar pel seu intel·lecte.…

Nascut al Llenguadoc i instal·lat des de jove a Barcelona, sant Pere Nolasc era un mercader ric que va decidir rescatar cristians captius en terres…

Aquesta aristòcrata italiana va entrar en un convent de franciscanes de Viterbo obligada i sense tenir-ne vocació, i per fer-se més suportable aquella vida es…

Fill del Piemont, al nord d’Itàlia, era de família pobra i mentre era seminarista va haver de treballar en diversos oficis per pagar-se els estudis.…